Com optimitzar els preus internacionals

Cambra de Comerç de Manresa li invita a participar en aquest nou curs de formació titulat “Com optimitzar els preus internacionals: Consideracions en el seu càlcul”. 

Objectius:

La importància d’un bon càlcul dels preus de les operacions internacionals, tant en exportació com a la seva contrapartida de la importació, permet garantir uns marges correctes. L’elaboració de les ofertes comporta la necessitat de conèixer les diferències que existeixen en la seva elaboració i evitar riscos en la seva prestació.
El programa es desenvoluparà amb una metodologia orientada a la pràctica. El professor alternarà l’exposició conceptual amb la resolució de casos pràctics i simulacions i la dinàmica de grup, per tal d’assegurar l’assoliment dels coneixements i el desenvolupament de les competències.

Audiència:

Directors, comandaments, tècnics amb responsabilitat en la gestió d’operacions internacionals i personal de departaments administratiu i/o logístic d’empreses amb activitat internacional.

Programa

 • Verificació dels termes internacional de venda com base de càlcul dels preus
 • Venda: punt d’entrega transmissió de riscos, despeses, documents
 • Compres
 • Recomanacions
 • Casos pràctics. Elaboració d’una compra i una oferta comercial internacional

Informació: 

Dijous, 7 d’octubre de 2021, de 9.00 a les 14.00 hores

Cambra de Comerç de Manresa, Muralla del Carme, 17-23, 2a planta (Ed. Can Jorba). Telèfon 93 872 42 22.

A càrrec d’Albert Garcia, CEO a SMARTAPPSOR S.L

Preu 120€

Per a obtenir més informació:

Andrea Dutu, andrea@cambramanresa.org

Programa Formatiu

  Inscripció al curs

  Nom i cognoms *

  DNI *

  Domicili *

  Població *

  Codi Postal *

  Telèfon *

  Email *


  Empresa

  CIF

  Càrrec

  Domicili

  Població

  Codi Postal

  Telèfon

  Fax

  He llegit la Política de Privacitat i accepto i dono el meu consentiment per a les finalitats esmentades *

  Accepto i dono el meu consentiment per a rebre Newsletters i informació comercial de Cambra de Comerç de Manresa.

  Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s'apliquen la política de privacitat i els termes de servei de Google.


  D'acord amb el RGPD Reglament General de Protecció de Dades) en vigor, l'informem que les seves dades personals formaran part d'un fitxer sota responsabilitat de CAMBRA DE COMERÇ DE MANRESA que té com a finalitats permetre la gestió i relació comercial, contractual o informativa en qualsevol dels suports, incloent-hi els electrònics, sobre els serveis o productes pels quals s'ha interessat. No hi ha previsió que les seves dades siguin cedides a tercers, amb l'excepció de les assenyalades per la legislació vigent a requeriments de l'Administració pública competent. Vostè autoritza de forma expressa el tractament de les seves dades personals per a les finalitats esmentades. Més informació a www.cambramanresa.org
  Si desitja exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, tractament limitat, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades personals, ara o en qualsevol moment en el futur, li demanem que ens ho comuniqui a CAMBRA DE COMERÇ DE MANRESA a C/ Muralla del Carme 17- 23 2a planta (edifici Can Jorba) 08241 Manresa, o ens remeti un correu electrònic a l'adreça següent: rgpd@cambramanresa.org