Missió virtual a Vietnam,Tailàndia i Indonèsia

Missió virtual a Vietnam,Tailàndia i Indonèsia

Del 24 de octubre de 2020 al 08 de novembre de 2020

Alimentació, Indústries disseny, Indústries mobilitat sostenible, Indústries salut, Química i energia i recursos, Sistemes industrials.

Descripció i objectius:
Les Missions Comercials són un instrument de prospecció de mercat que tenen com a objectiu la recerca de contactes comercials (clients, distribuïdors, importadors, socis comercials, proveïdors) segons els perfils sol·licitats per l’empresa, als mercats objectiu.

Oportunitats de mercat / sectors prioritaris:
ASEAN: l’Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic (formada per Indonèsia, Malàisia, Singapur, Vietnam, Tailàndia, Filipines, Brunei, Cambodja, Laos i Myanmar) ha constituït a finals del 2015 un mercat únic amb un PIB conjunt de més de 2,5 bilions de dòlars i amb una previsió del PIB conjunt pel 2019 del 4,8% i del 4,9 pel 2020, significant la 7ª economia del món i la 3ª d’Àsia, per darrera de la Xina i l’Índia i formant, amb els seus 622 milions d’habitants, el tercer mercat més gran del món.

Per què Vietnam?
En els darrers anys Vietnam ha registrat un important creixement. El FMI estima un creixement del PIB del 6,6% per a l’any 2019 i d’un 6,5% pel 2020. Presenta oportunitats de negoci en molts sectors: indústria alimentària (additius, conservants, envasos i embalatges, maquinària); indústries tèxtils i del calçat (cuiros, teixits, complements i maquinària); indústria farmacèutica i sanitària (components i materials per laboratoris); productes químics (pintures, vernissos, fertilitzants i pesticides pel sector agrícola); energia (tot tipus); infraestructures de transport; medi ambient (tractament d’aigües residuals, potabilització, etc.), materials de construcció, turisme i béns de consum. L’Acord de Lliure Comerç amb la UE ha d’impulsar el comerç bilateral.

Per què Tailàndia?
Tailàndia és la porta d’accés a una de les regions més dinàmiques del món. Amb un mercat intern de més de 67 milions, el FMI estima que creixerà un 2,9 l’any 2019 i un 3,0%. Manté acords de lliure comerç amb Xina, Índia, Japó, Corea del Sud i Austràlia i és el tercer soci comercial de la Unió Europea dins l’ASEAN. Ha posat en marxa un ambiciós
IMP 7.5.1/01APF-03 programa d’estímul a l’economia en projectes d’infraestructura per valor de 30.000 milions d’euros. Necessita importar béns i tecnologia per a la seva dinàmica indústria exportadora. Té una classe mitjana urbana consolidada i la economia creix tot i la inestabilitat política. Presenta múltiples sectors amb oportunitats de negoci com els equipaments i serveis pels sectors d’energies renovables, infraestructures de transport i medi ambient (tractament d’aigua i residus sòlids), equipament mèdic (cardiologia, neurocirurgia, dermatologia, cirurgia estètica i rehabilitació), sector agró industrial (processat i envasat d’aliments, i maquinària, construcció), equipament i materials,
automoció (recanvis, equips de reparació i pintura, màquina eina i equipament electrònic), material de construcció, turisme (equipament hoteler i centres de spa), serveis (consultoria, enginyeria, sector automòbil, certificació i homologació), defensa, equips per manipulació de fluids (ind. petroquímica, alimentació), matèries primeres per a la indústria química, farmacèutica, cosmètica i alimentària, acer d’alta qualitat, equips
de seguretat , energies renovables i medi ambient.

Per què Indonèsia?
Indonèsia està cridada a ser la 10ª economia del món l’any 2025 i el FMI estima un creixement pel 2019 del 5,0% i del 5,1€ pel 2020 Representa el 48 % de l’economia del sud-est asiàtic i, amb el 47 % de la població total de la zona, converteix l’arxipèlag en un mercat d’interès per a les empreses exportadores. Les grans dimensions del seu mercat domèstic , unit al moderat pes de les exportacions en el PIB, fan que tingui una
perspectiva de creixement del 6 % anual, sortejant la crisi internacional. Els principals atractius són un significatiu potencial de consum intern i la inversió privada en infraestructures. Indonèsia té grans oportunitats comercials en els sectors de: maquinària mecànica, elèctrica, d’envàs i embalatge, màquina eina, automoció, sector químic i
farmacèutic, materials de construcció, energies renovables, projectes de tractaments d’aigües i residus urbans, tecnologies de la informació i comunicacions, productes de consum, entre d’altres

Què us oferim?
• Reunió amb el responsable dels mercats de la Cambra de Sabadell per a avaluar l’activitat i objectiu de l’empresa participant.
• Agenda individualitzada elaborada pel nostres col·laboradors a destí: Oficina Exterior de Catalunya a Singapur (ACCIÓ Singapur)

Cost agenda virtual : 600 € (un país)+ 200 € per cada país adicional

Més informació:
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ I INDÚSTRIA DE SABADELL
Av. Francesc Macià, 35 – 08206 Sabadell. Tel: 937451263
Sr. Vicenç Vicente / Sra. Cristina Taché, E-mail: vvicente@cambrasabadell.org /
ctache@cambrasabadell.org