Missió virtual a Panamà i Costa Rica

Missió virtual a Panamà i Costa Rica

Del 14 de setembre de 2020 al 25 de setembre de 2020

Alimentació, Indústries mobilitat sostenible, Química i energia i recursos, Sistemes industrials.

SECTORS D’INTERÈS PREFERENT:
Béns d’equip, maquinària per a la construcció i l’obra pública, indústria de l’aigua i sanejament, alimentació, sector del tèxtil-confecció, TIC’s, tecnologia, maquinària i serveis, equipament per al sector portuari, serveis logístics.

Descripció i objectius:
Aquesta Missió té com a objectiu la recerca de contactes comercials (distribuïdors, agents, socis, etc.) segons els perfils sol·licitats per l’empresa participant als mercats objectiu.
Es visitaran les ciutats de Ciutat de Panamà i San José, entre d’altres, segons les agendes preparades específicament per a cada empresa.

Què us oferim?

 Agenda virtual individualitzada
 Recolzament logístic d’organització i tramitació de la documentació necessària.
 Ampli ventall de productes específics que us poden ajudar a fer més rendible l’acció.
 Seguiment personalitzat de l’acció comercial.

Cost agenda virtual: 600 € (+IVA) un país + 200 € per cada país adicional

Cost inscripció: 350 €

Més informació:
CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I SERVEIS DE TERRASSA
C/ Blasco de Garay, 29-49
08224 Terrassa
Tel: 937339833
Montse Llimós
E-mail: mllimos@cambraterrassa.org

OPORTUNITATS DE MERCAT:

PER QUÈ PANAMÀ?
Panamà, situada a l’Amèrica Central, té una superfície de 75.420 Km2 i una població de 4.159.000 habitants. El PIB del país ha crescut aproximadament un 5% anualment durant els últims anys, aconseguint posicionar-se com l’economia número 76 del món per volum de PIB. El creixement de Panamà en l’exercici 2019, s’estima que serà del 4,5% envers el 3,7% del 2018.
Panamà és un dels països econòmicament més desenvolupats de Centre Amèrica, a més d’ésser el país que té un major ingrés per càpita i de ser el segon país amb un índex de desenvolupament humà i de competitivitat
més elevats de la zona. Cal afegir que l’economia de Panamà és una de les més estables, dinàmiques i amb major creixement de tota l’Amèrica Llatina.
L’entrada d’un nou govern al juliol de 2019, ha donat pas a la planificació i l’execució de nous projectes. Les prioritats són l’accés a l’aigua i el sanejament de tot el país.
El sector de la construcción no se prevé tan dinámico como en años anteriores. Aunque, en sectores como el de la electricidad, se generarán oportunidades para la eficiencia energética.
El sector Digital Health (Salut Digital), dins l’àmbit sanitari, serà un dels sector que rebrà més inversió pública.
Pel que fa a importacions, Panamà és un país net de gairebé tot tipus de producte, per la qual cosa segueix havent-hi oportunitats de béns de consum: alimentació, tèxtil-confecció, electrònica i TIC’s.
Els sectors associats al comerç internacional també gaudeixen d’oportunitats , com podem ser empreses que ofereixen tecnologia, maquinària i serveis, equips per al sector portuari i serveis logístics.

PER QUÈ COSTA RICA?
Costa Rica està situada a Amèrica Central, té una superfície de 51.100 Km2 i té una població de 5.022.000 habitants. Aquest país és l’economia número 78 del món per volum del seu PIB. Al llarg dels darrers anys, s’han desenvolupat sectors com el turístic i el tecnològic; formant part avui dia de la base sòlida en la qual se sustenta l’economia d’aquest país.
Les dades macroeconòmiques indiquen que Costa Rica és un país en constant creixement, augmentant el seu PIB (segons el Banc Mundial) des de l’any 2000 un 157% i la renda per càpita un 133% en el mateix període.
L’economia de Costa Rica, segons l’índex de competitivitat, es troba en la 4a posició i és el 3r país amb menys pobresa respecte tots els països d’Amèrica Llatina.
El sector salut és un dels sectors que rebrà més inversió pública. Es requeriran proveïdors de productes de més qualitat i tecnologia en el sector privat. A Costa Rica, al igual que Panamà, també es començarà a obrir pas el sector de Digital Health.
El sector agropecuari segueix tenint un pes important en les exportacions del país. Cada vegada requereix més tecnologia per a millorar la productivitat dels proveïdors locals i, així, ésser més competitius a nivell
internacional. Alhora, hi ha un interès creixent en afegir valor a través de la imatge del producte, amb la qual cosa, sectors com el del packaging, són altament demandats.
També trobem oportunitats en empreses relacionades amb el sector turístic i en el mercat agroalimentari, sobretot en la distribució de productes de gran consum/canal Horeca.