Formació In Company

Formació In Company ( Virtual o Presencial )

 

Què és la Formació In Company?

 

La Formació In Company consisteix, bàsicament, en traslladar ‘l’escola a la teva empresa’. Els professors són els que es desplaça al teu espai de treball per a impartir el curs que hagueu acordat.

 

La clau d’aquest mètode de formació és l’ensenyament a mida. El formador personalitza el curs en relació als objectius i necessitats de cada companyia. D’aquesta manera els alumnes aprenen aquells coneixements que s’implementaran en el seu dia a dia i es treballa sobre casos reals.

 

No hi ha dubte que la formació in company s’ha convertit en una inversió ja que proporciona resultats efectius tant per al valor de l’empresa com per a l’enriquiment intel·lectual i personal dels treballadors.

 

Avantatges de la Formació In Company

 

La formació i adquisició de coneixements sempre és un avantatge, però cada vegada juga un paper més important la forma en que s’imparteixi. En aquesta ocasió la modalitat de Formació In Company te uns avantatges pel que fa a la resta de modalitats que has de tenir en compte a l’hora de decantar-te per una i altra.

 

Formació personalitzada i a mida

 

En tractar-se d’una formació personalitzada, d’acord amb els objectius i necessitats de l’organització, tant els continguts com les pràctiques s’adeqüen a la realitat de la marca. D’aquesta manera la formació té una aplicació pràctica per a l’empresa molt més immediata i sostenible en el temps.

 

 

Exemples de Formació :

 

OPERACIONS TRIANGULARS

 

INCOTERMS 2020

 

DOCUMENTACIO DUANERA

 

CREDITS DOCUMENTARIS

 

OPTIMITZACIÓ DE PREUS INTERNACIONALS

 

GARANTIES DE COBRAMENT

 

Etc.

 

Contacte : Esther Hernandez Herrero   a/e ehernandez@cambramanresa.org

 

Jaume Ferrer  a/e  jferrer@cambramanresa.org

 

Andrea Dutu a/e  andrea@cambramanresa.org

 

Telefon ; 93 872 42 22