DOCUMENTACIÓ INTERNACIONAL: SOLUCIONS AL HANDICAP DOCUMENTAL AMB UNA OPERATIVA CORRECTA I CONCRETA

INFORMACIÓ
Dimarts, 19 i 26 de novembre de 2019, de 9.00 a les 14.00 hores. A càrrec d’Albert Garcia. Preu 180€

OBJECTIUS
Oferir als participants una idea clara de tots els fluxos documentals a l’exportació/importació d’una mercaderia, tenint en compte l’ús i les funcions de cadascun dels agents que intervenen en l’operació respecte del document i, a més, les obligacions de l’exportador i l’importador en funció del terme comercial pactat.
El programa es desenvoluparà amb una metodologia orientada a la pràctica i operativa. El professor alternarà l’exposició conceptual amb la resolució de casos pràctics i simulacions i la dinàmica de grup, per tal d’assegurar l’assoliment dels coneixements i el desenvolupament de les competències.

ADREÇAT
Curs adreçat a directors, comandaments, tècnics amb responsabilitat en la gestió d’operacions internacionals i personal de departaments administratiu i/o logístic d’empreses amb activitat internacional.

PROGRAMA
1. Identificació de la documentació bàsica i estructura verificadora.
2. Quina necessitem?
3. Qui la prepara i la seva funcionalitat?
4. Quan apareix?
5. Quanta necessitem?
5.1. De producte i comercials.
5.2. De caràcter oficial.
5.3. De transport, logística i assegurança de la mercaderia.
5.4. Duaners i fiscals
5.5. Bancaris i financers.
6. Formalització de documents.
7. Exemples d’errors en la formalització documental.