Convocatòria Fira MIDEST París 31 de març a 3 d’ abril de 2020

 

 

Convocatòria Fira MIDEST París 31 de març a 3 d’ abril de 2020

https://www.midest.com/fr  

 

 

La Cambra de Comerç d’Espanya i la Cambra de Guipúscoa organitzen, en nom i per compte d’ICEX Espanya Exportació i Inversions, la participació agrupada d’empreses espanyoles a la fira MIDEST’2020.

 

MIDEST és una de les primeres fires de subcontractació a nivell mundial i la més important de França, país de la Unió Europea que compta amb el mercat més actiu de subcontractació industrial, juntament amb Alemanya.

 

Se celebra en el marc de la trobada empresarial GLOBAL INDUSTRIE, simultàniament amb les fires INDUSTRIE (tecnologies de la producció), SMART INDUSTRIES (indústria del futur i 4.0) i TOLEXPO (maquinària per a xapa, bobines, tub i perfils). Les empreses es beneficien de les sinergies originades per la coincidència d’aquestes fires, que converteixen l’esdeveniment en el principal punt de trobada de la indústria francesa i internacional.

 

Les activitats representades a la fira són: transformació de metalls, caldereria, forja, fosa, utillatges, motlles, mecanitzats amb arrencada de ferritja, transformació per tall i deformació, tractaments superficials i tèrmics, fixació industrial, electrònica i electricitat, plàstics, cautxú i composites, i productes semiacabats.

 

La participació es localitzarà tant a la zona dedicada a les Participacions Nacionals com en els sectors de Fixació, Forja, Caldereria, Mecanitzats, Decoletatge i Maquinària Especial, Plàstics, Cautxú i Composites.

 

 

Persona de contacte :

Per Cambra de Gipuzkoa: Ane Aguirrezabala.

E-mail: aaguirrezabala@camaragipuzkoa.com   Telf: 943 000 322

 

 

Convocatoria FPA MIDEST PARIS, 31 marzo a 3 abril 2020_CAMARA ESPAÑA