COMPETÈNCIES DIGITALS. 45+

COMPETÈNCIES DIGITALS
El curs orientat a l’adquisició de noves habilitats i millorar la nostra productivitat en l’entorn digital, tant des del punt de vista ofimàtic com el de les tecnologies al núvol i el teletreball.

INFORMACIÓ
Del 16 de novembre al 14 dedesembre. 100 hores estructurades en 4 mòduls transversals. De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00
hores. A les instal·lacions de la Cambra de Comerç de Manresa (Muralla del Carme, 17-23 2a planta.) Informació i inscripcions a:
jmonge@cambramanresa.org i/o al 938724222.

Mòdul 1 – Creació optimitzada de documents de text

Formats i estils
Disseny de pàgina i impressió
Imatges i gràfics
Taules
Plantilles
Peus i encapçalaments, numeració de pàgines i referències
Combinar correspondència
Formats de cel·la
Definir i crear taules optimitzades

Mòdul 2 – Full de càlcul i gestió de dades

Càlculs bàsics i avançats
Funcions bàsiques i avançades
Taules dinàmiques

Mòdul 3 – Eines d’Internet i teletreball

Correu-e: Nocions bàsiques i avançades
Tramesa àgil de fitxers
Organització de calendari
Eines de coordinació d’equips de treball
Videoconferències i reunions virtuals
Xarxes socials orientades al món laboral

Mòdul 4 – Presentacions eficaces

Treball del procés comunicatiu
Estructura d’una bona presentació
Confecció de guions
Notes
Creació de presentacions digitals
Exposició